Kommunekart

Årdal kommune nyttar Kommunekart frå Norkart.

Kommunekart frå Norkart

Kommunekart kan du bruke gratis.

Kommunekart

Korleis finne fram til reguleringsplanar: (PDF, 233 kB)

 

Andre opne kart på nett

Nasjonale karttenester og anna kartbasert informasjon:

SeEiendom – eigedomsinformasjon frå matrikkelen og grunnboka

Gardskart - kart og arealtal for landbrukseigedomar

Norgeskart – kart med søk på adresser og stadnamn

Norge i bilder – ortofoto over heile Norge (flyfoto)

seNorge - kart som viser snø, vêr, vatn og klima for Norge

UT.no - turplanleggar for heile Norge

 

Til toppen