Viktig informasjon om koronaviruset

Fritak for eigedomsskatt

Eigedomar kan få fritak for eigedomsskatt heilt eller delvis viss dei fell inn under bestemmelsane i Eigedomsskatteloven §5 eller §7:

• Eigedom eigd av stiftingar, lag eller foreningar og som vert nytta til almennyttig formål.

• Bygningar som har historisk verde, bygget må være verna eller freda av offentleg myndigheit.

Fritak for eigedomsskatt for skatteåret vert annonsert og objekteigarane må søka om fritak for det enkelte skatteår.

Har du spørsmål?

Geir Hansen
Økonomisjef
E-post
Telefon 905 52 172
Til toppen