Slik sender du byggesøknad

Om du må søke, kan søke sjølv eller treng ein ansvarleg søkar for din byggesøknad, kjem an på kva du skal bygge, rive eller endre.

Sjekk først om du må sende byggesøknad

På direktoratet for byggkvalitet sine nettsider kan du enkelt sjekke om du treng å søke:

Sjekk først om du må sende byggesøknad

Slik søker du

Sjekk planar og reglar

 1. Før du startar eit byggearbeid må du sjekke kva planar og reglar som gjeld for eigedomen din. Ta kontakt med kommunen dersom du er i tvil om du har lov til å bygge.
  Planar og reglar for din eigedom finn du via kommunekart
   
 2. Skriv ut situasjonskart og teikn inn det du skal byggeEit situasjonskart er eit kartutsnitt av eigedomen. Når du søker om eit tiltak, treng du eit situasjonskart for å teikne inn kva du skal bygge. Sett inn avstand til eigedomsgrense og nærliggjande bygg.
   
 3. Bestill naboliste
  Skal du gjere noko som krev at du søker om byggeløyve frå kommunen må du varsle naboane dine først. Du kan ta kontakt med kommunen.
   
 4. Send nabovarsel ut frå motatt naboliste
  Informasjon og skjema - nabovarsel for privatpersonar
   
 5. Avstandserklæring/nabosamtykke
  Trenger du avstandserklæring/nabosamtykke frå nabo kan du nytte følgjande skjema:
  Skjema for avstandserklæring/nabosamtykke
   
 6. Send inn søknad
  Hugs å fylle ut alle felt og legg ved all relevant informasjon, slik som teikningar, nabovarsel og kvitteringar for nabovarsel.

Bruk digitale løysingar for å sende byggesøknad

 

Når får du svar på søknaden?

Behandlingstid på byggesaker utan dispensasjon er normalt 3 veker.
Behandlingstid på byggesaker med dispensasjon er normalt 12 veker.

Hugs å sende ferdigattest etter at bygget er ferdig

Når bygget er ferdig, må du søke kommunen om ferdigattest. Det er først når søknaden om ferdigattest er godkjent, at du har lov til å ta i bruk bygningen. Ferdigattesten eller mellombels bruksløyve blir gitt på bakgrunn av innsendt dokumentasjon.

Ferdigattest

Til toppen