Samarbeid med næringsliv

Vaksenopplæringa samarbeider med lokale bedrifter i Årdal kommune, både i samband med norskkurs, språktrening og arbeidspraksis. 

Vaksenopplæringa tilbyr kurspakker til bedrifter: norskkurs på dag eller kveld. 

Vi samarbeider med lokale bedrifter om språktrening/arbeidspraksis for busette flyktningar i Årdal kommune som deltek i introduksjonsprogram. 

Ta kontakt om du ønske meir informasjon om kurspakkane våre (for verksemder)

Registreringsskjema - Norskkurs

Har du spørsmål?

Veronika Bjørnerud
Rektor
E-post
Telefon 45 97 95 29
Irene Klingenberg
Inspektør/Rådgjevar
E-post
Telefon 91 34 75 05
Til toppen