Spesialundervisning for vaksne

Spesialundervisning gjeld for vaksne som ikkje har utbytte av ordinær opplæring, eller har behov for å utvikle eller vedlikehalde grunnleggande ferdigheiter.

Tilbodet gjeld for deg som:

 • treng hjelp til å vedlikehalde eller utvikle grunnleggande ferdigheiter 
 • treng ny opplæring på grunn av sjukdom, skade eller endra livssituasjon
 • har syns- eller hørselsskader
 • strevar med lesing, skriving eller matematikk
 • treng opplæring i å bruke hjelpemidde

Informasjon om tilbodet:

Vi skil tilbodet om spesialundervisning etter opplæring i fag (Læreplan 2020) og opplæring i grunnleggande ferdigheiter.

Spesialundervisning vaksne - første ledd

Vaksne (16 år og oppover) som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet for vaksne, har rett til spesialundervising (første ledd) 

Innhald:

 • norsk
 • engelsk
 • matematikk
 • naturfag
 • samfunnsfag

Opplæring etter læreplan for grunnskulen (LK20)

Spesialundervisning vaksne første ledd - søknadskjema

Spesialundervisning vaksne - andre ledd

Vaksne som har særlege behov for å kunne utvikle eller halde ved like grunnleggande ferdigheiter, har rett til slik opplæring (andre ledd).

Innhald:

 • Aktivitetar i dagleglivet (ADL)
 • Språk og kommunikasjon
 • Grunnleggande ferdigheiter (munnleg, lese, skrive, rekne og digitale ferdigheiter)

Spesialundervisning vaksne andre ledd - søknadskjema

Har du spørsmål?

Veronika Bjørnerud
Rektor
E-post
Telefon 459 79 529
Irene Klingenberg
Inspektør/Rådgjevar
E-post
Telefon 911 96 844
Til toppen