A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Administrasjon/Samfunnstryggleik/Skredsikring/Temmersletti (Myri)

Temmersletti (Myri)

Tekniske data:

 

Tiltaksnavn

 

Timmersletti (Myri)

Tiltaksnr

  21

Profiler

Oversikt over profilerProfiler 10-100Profiler 130-220Profiler 250-310

Kart

 Skredsikring Temmersletti på Sognekart

Lengde

 310 meter

Høgde

 5,5 meter

Byggeår

 2009

Føremål

 Sikring mot steinsprang

Oppbygging

 Natursteinmur 3:1 bakkant, fylling 1:2 framkant

Kostnad

 kr.3.900.000,-

Tilkomst

 1 veg

Bilete

 Tilsyn1Tilsyn2

 

Tilsyn:

 

Inspeksjon

 

Lett inspeksjon kvart år som omfattar drenering og oppsamling av stein.
Hovudinspeksjon kvart 4. år dvs. 2014 - 2018 osv

 

Saksnr

 07/584

 

Geolograpportar:

Rapport 1 (mars 1982)

Rapport 2 (september 1982)

Rapport 3 (september 2010)  

Synfaringsrapport 14.11.2005