A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Temaplan Utedrift - utlegging på høyring

Framlegg til ny temaplan for veg, trafikktrygging, parkar og idrettsanlegg vert lagt ut til offentleg ettersyn.

Høyringsfrist 31.12.2015

Temaplan Utedrift er lagt ut på følgjande stader:

*Tenestetorget, rådhuset Årdalstangen
*Årdal bibliotek, Øvre Årdal
*Årdal kommune si heimeside

Innspel eller merknader til planen skal sendast til:
postmottak@ardal.kommune.no eller Årdal kommune, Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen seinast innan 31.12.2015.