A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Temakafe

«Ein uformell møteplass for pasientar, pårørande, venner og etterlatne som er berørt av kreft» i kommunane Aurland, Årdal og Lærdal

Stad: Aurland Helsetun, Kantina
Tid: Torsdag 22.11.18 kl 18.30-20.30
Tema: Ernæring
Det vert enkel servering.

Vel Møtt!!