A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Temakafe ÅLA

Ein møteplass for deg som har/har hatt kreft, pårørande og etterlatne.


Stad:Doktarheimen, Lærdal
Tid: Torsdag 07.09.17 kl 18.30-20.30.

Tema: Fysisk aktivitet og rehabilitering v/ fysioterapeut MoniqueHuetink

Enkel servering


Vel møtt!