A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Tek sommarferie, arbeidet ved fv 53 Øvre Årdal - Holsbru

Ljoteli

Vegen vil bli åpen frå torsdag ettermiddag den 11. juli t.o.m. 4. august.

Arbeidet i Ljoteli tek sommarferie no frå torsdag ettermiddag av. Det blir då opna for fri ferdsel dei neste 3 vekene.
Vi startar opp att arbeidet 5. august og vil då halde fram med 2-timars stengingar som før.