A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Kultur og fritid/Idrettsanlegg/Tangenhallen

Tangenhallen

Tangenhallen er ein fleirbrukshall med handballflate på 20x40 meter. Hallen er knytt saman med Tangen skule.

  • 1

Hallen vert på dagtid leigd ut til skulane i bygda, medan laga disponerer bruken frå kl. 15.00 på kvardagar og i helgane. Idrettslaga i bygda har gratis husleige til trening i hallen, og subsidierte prisar ved arrangement.
Tribunekapasitet ved arrangement er ca. 200.

Dersom de ynskjer meir informasjon om Tangenhallen, ta kontakt med idrettskonsulent, tlf. 906 36 002, for nærare opplysningar.

Bruksreglar