A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Takk for gåvene

TV - aksjon 20 13

Årdal kommune vil retta ei stor takk til alle som bidrag til Tv-aksjonen 2013.
Takk til alle bøsseberarar for innsatsen. De gjer ein stor innsats.
Og hjarteleg takk for pengegåvene. Gjevargleda i Årdal var stor og det kom inn i snitt kr. 49,36 per innbyggjar. Til samanlikning er landsgjennomsnittet på kr. 44,42.
Årdal kommune er stolt over den friviljuge innsatsen og gjevargleda i Årdal.

Midlane frå årets Tv-aksjon går til forsking, informasjon og opplæring om demens samt friviljug arbeid og aktiviteter for personar med demens og deira pårørande.