Symjebassenget er framleis mellombels stengd

Det er oppstått ein ny feil på luftanlegget i innebassenget i Årdalshallen.

 Vi håpar å få deler og reparatørar på måndag, slik at vi kan få i gang att bassenget. Men førebels er det stengt for all bruk.