A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Studie angåande tilknytting til Sogn og Fjordane

Spørjeundersøking frå masterstudent


I kva grad følar du deg tilknytt til Sogn og Fjordane?

Kor viktig er naturen for deg? Eg er masterstunden i samfunnsgeografi på univeristet i Oslo og i Nederland. Eg skriv masteroppgåva mi om regional tilknyttning i Sogn og Fjordane. Så dersom du bur i Sogn og Fjordane, inviterar eg deg til å delta i ei spørjeundersøking om tema. Eg håpar på så mange svar som mogleg. Heile spørjeundersøkinga er anonym og innsamla data vil bli tatt godt vare på og vert sletta ved prosjektslutt. Det tek ca 10 min å svara på spørjeundersøkinga.

På førehand takk! Og skulle du lura på noko er det berre å ta kontakt.

Med venleg helsing

Marieke van der Star
(mvstar@stundent .sv.uio.no)


Link til spørjeskjema:
https://uvasocialsciences.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6mVyk6W3IMeBwJT
Du kan og nytta denne QR koden til å ta spørjeundersøkinga:
 

QR-kode_SoF_oppgave.png