A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Strømutkopling i Offerdalen

straum Årdal Energi

På grunn av arbeid på Årdal Energi sitt distribusjonsnett, vert straumen utkopla i Offerdalen.
Torsdag 08. august 2019 frå kl: 08:30 til kl: 14:30.

Straumen kan bli innkopla tidlegare, så nettet må sjåast på som straumførande i heile utkoplingsperioden. 
For oppdatert informasjon følg med i våre straumkart.

Me beklaga ulempene dette medfører. 

MVH
Årdal Energi Nett