Straumutkopling - Seimsdalen

Torsdag 23.01.20

På grunn av arbeid på Årdal Energi nett sitt distribusjonsnett, vert straumen utkopla i Seimsdalen. Det vert to utkoplinga på same dag.

1.Utkopling vert i område 1: 
Torsdag 23. Januar 2020 frå kl: 09:00 til kl: 11:00

2.Utkopling vert i område 2: 
Torsdag 23. Januar 2020 frå kl: 12:00 til kl: 14:00

 

Oversikt over område 1 og 2
område 1 og 2
Oversikt over område 1
område 1
Oversikt over område 2
område 2

Straumen kan bli innkopla tidlegare, så nettet må sjåast på som straumførande i heile utkoplingsperioden. 
For oppdater informasjon følg med i våre straumkart.

Me beklaga ulempene dette medfører.
 

årdal energi nett.jpg