A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Straumutkopling i Ofredalen

MERK: Måndag 25. mars, kl. 09:00 - 14:00

Straumutkopling liten

På grunn av arbeid på Årdal Energi sitt elektriske distribusjonsnett, vert straumen utkopla i Ofredalen idag Måndag 25. mars i tidsrommet mellom kl. 09.00 til 14.00.

Straumen kan bli innkopla tidlegare, så nettet må sjåast på som straumførande heile utkoplingsperioden.