A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Straumutkopling i Ofredal

På grunn av arbeid på Årdal Energi sitt distribusjonsnett, vert straumen utkopla frå Seimsåsen til Ytre Ofredal.
Fredag 26.01 kl 09.00 til kl 13.00.

Straumen kan bli innkopla tidlegare, så nettet må sjåast på som straumførande i heile utkoplingsperioden.