A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Straumutkopling i Offerdalen og Naddvik

Straumen kan bli innkopla tidlegare, så nettet må sjåast på som straumførande i heile utkoplingsperioden.

På grunn av arbeid på Årdal Energi sitt distribusjonsnett, vert straumen utkopla i Offerdalen

  • Måndag den 29.juni 2015 klokka 08.30 til klokka 14.30
  • Tysdag den 30.juni 2015 klokka 08.30 til klokka 14.30

På grunn av arbeid i Årdal Energi sin nettstasjon K017 i Naddvik, vert straumen utkopla i Naddvik

  • Torsdag den 02.juli 2015 klokka 08.30 til klokka 14.00.