A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Straumutkopling i Naddvik

Torsdag den 20 september frå kl 08.30 og fram til ca kl 17.00.

Ved skifte av Nettstasjon K049 I Naddvik er det behov for periodar med utkopling og aggregatdrift på Torsdag den 20 september frå kl 08.30 og fram til ca kl 17.00.  Det blir ein utkopling om morgonen frå kl 08.30 til ca kl 10.30  og ein utkopling på ca 2 timar i tidsrommet kl 14.00 til kl 17.00.  For kundar i holebyen så kan det bli ein utkopling Fredag 21 september på ca 2 timar etter kl 12.00 

Kundar på i holebyen vil bli flytta midlertidig over på nettstasjon K017  torsdag og truleg til fredag. Det medfører mange kundar på ein trafokrets og dersom ein kan avgrensa forbruk i denne perioden så set me pris på det.

Tidene kan bli endra noko så nettet må betraktast som spenningsførande desse dagane.

Dersom spørsmål ta kontakt med Edvard Holsæter på 900 36330.

Sjå kart over berørt område :
Straumutkopling Naddvik.png