A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Straumutkopling i Moadalen og Holsbru

På grunn av arbeid på Årdal Energi sitt distribusjonsnett, vert straumen utkopla:

i Moadalen, onsdag 13. november frå 08:30 - 15:00. Sjå straumkart for oppdatert informasjon
på Holsbru, fredag 15. november frå 08:30 - 14:00. Sjå straumkart for oppdatert informasjon


Straumen kan bli innkopla tidlegare, så nettet må sjåast på som straumførande i heile utkoplingsperionden.

Me beklagar ulempene dette medfører.


årdal energi nett.jpg