A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Straumutkopling i hyttefelt H5 og Hydro hyttene.

17. oktober.

På grunn av arbeid på Årdal Energi sitt distribusjonsnett, vert straumen periodevis utkopla i hyttefelt H5 og Hydro hyttene.

For Hyttefelt H5 vert utkoplinga: torsdag 17. oktober frå kl. 10:00 til kl. 14:00, for oppdater informasjon følg med i våre straumkart.

For Hydro hyttene vert utkoplinga: torsdag 17. oktober frå kl. 08:00 til kl. 14:00, For oppdater informasjon følg med i våre straumkart.


Me beklagar ulempene dette kan medføra.

årdal energi nett.jpg