A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Straumutkopling i Børtnes

straum Årdal Energi

På grunn av arbeid på Årdal Energi sitt distribusjonsnett, vert straumen periodevis utkopla i Børtnes 13A og 15. 
Mandag 28. Oktober 2019 frå kl: 08:00 til kl: 15:00.
På grunn av arbeid på Årdal Energi sitt distribusjonsnett, vert straumen utkopla i Børtnes 1 til 12. 
Tysdag 29. Oktober 2019 frå kl: 09:00 til kl: 11:00.

Straumen kan bli innkopla tidlegare, så nettet må sjåast på som straumførande i heile utkoplingsperioden. 
For oppdater informasjon følg med i våre straumkart.

Me beklagar ulempene dette medfører.