A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Straumutkopling i Børtnes

straum Årdal Energi

På grunn av arbeid på Årdal Energi sitt distribusjonsnett, vert straumen periodevis utkopla i Børtnes 16,17 og 18. 
Fredag 24. Oktober 2019 frå kl: 08:00 til kl: 15:00.

Straumen kan bli innkopla tidlegare, så nettet må sjåast på som straumførande i heile utkoplingsperioden. 
For oppdater informasjon følg med i våre straumkart.

Me beklagar ulempene dette medfører.