A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Straumutkobling - Ålmennhagen og Øyni (1-3)

Onsdag 2. oktober - 12:00 til 14:00

Straumutkopling liten

På grunn av arbeid på Årdal Energi sitt distribusjonsnett, vert straumen utkopla i Ålmennhagen og Øyni (1-3).

ONSDAG 02.Oktober 2019 frå kl: 12:00 til kl: 14:00

Straumen kan bli innkopla tidlegare, så nettet må sjåast på som straumførande i heile utkoplingsperioden.
For oppdater informasjon følg med i våre straumkart.

Me beklagar ulempene dette medfører.

Mvh 
Årdal Energi NETT