A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Straumen utkopla i Utladalen industriområde.

Oskar Andersen ©

På grunn av vedlikehaldsarbeid på Årdal Energi Nett sitt distribusjonsnett, vert straumen utkopla i Utladalen industriområde.
Torsdag 14.05.2020 frå kl: 17.00 til kl: 19.00.

Straumen kan bli innkopla tidlegare, så nettet må sjåast på som straumførande i heile utkoplingsperioden.