Straum - utkopling i Offerdalen

I samband med skifte av høgspentkabel vert det periodevis utkopling i Offerdalen, tysdag 12.02.2019 og torsdag 14.02.2019 fra kl 08.00 til kl 15.30.

.Det vert aggregatdrift i denne perioden og dermed korte utkoplingstider. 
Ofredalen ut kobling straum.png