A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Stenging på E16 Filefjell frå måndag 1. juni

Påminning om stenginga på E16 Filefjell frå måndag morgon og fram til 19. juni

Eit par vanskelege punkt under bygginga av den nye vegen gjer det naudsynt å stenge vegen heilt ein periode.

Pressemelding med informasjon og kontaktinformasjon frå vegvesenet
Kart over omkøyringsvegar
Informasjon frå heimesida til vegvesenet