A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Stenging av vatn i Kringlevegen og Løytnant Lemsveg

Vasskran

I enkelte bustader blir vatnet stengt onsdag 13. desember frå kl. 0830 - 1500.
Dette gjeld bustader i:

Kringlevegen nr.:
11
14A og 14B
15
16
17
18
20
22
24

Løytnant Lemsveg nr.:
1A og 1B
3A og 3B
5A og 5B
6
7A og 7B
8
9A  og 9B
10
12
14
16