A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Stenging av symjehallen i Årdalshallen

Årdalshallen[1]

Symjehallen skal få nytt ventilasjonsanlegg.

Det skal monterast nytt ventilasjonsanlegg i symjehallen og det må difor stengast frå og med 15. november 2017. Me forventar at symjehallen med nytt ventilasjonsanlegg kan takast i bruk att i løpet av veke 2 i 2018.