A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Stenging av Fv53 Bermålstunellen

Gjeld strekningen Fodnes - Årdal

Arbeidet med utbetring av Bermålstunellen startar i dag 4. januar 2016 og er berekna til å vare om lag 9 månader.


Anleggsarbeidet vert gjennomført på natt i tidsrommet kl. 20.00 – 06.00 frå måndag kveld til fredag morgon.

I anleggsperioden vil tunellen vere stengt for gjennomkjøring med unntak av bussruter med følgjande klokkeslett :
21.25
23.00
02.30
05.30

All gjennomkjøring skal vere med ledebil!

Tunellen vil bli opna for blålysetatar.

Stenginga vil kunne få konsekvensar ved behov for å bruke legevakta i Lærdal frå kl. 16.00 til neste dag kl. 08.00. Dei som vurderer å ha behov for legevakta på ettermiddags/kveldstid vert oppmoda om ta tidleg kontakt med legevakta for å få tilrettelagt  time før tunellen vert stengt eller tilpassa opningstidene for buss. Legevakta vil ta omsyn til dette.

Tips ein ven Skriv ut