A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Sommartidene er over

Sommaren går mot slutten, og dei vande rutinane kjem på plass att. Opningstidene på biblioteket er ikkje noko unnatak!