A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Sommardrift ved Årdal legekontor.

Doktor_512x547

I perioden 24. juni til 16. august er det redusert personale og færre legar ved kontoret.

Rutine årskontrollar er ikkje ønskeleg i denne perioden.
Blodprøvetaking kan ta lengre tid.

Ver ute i god tid med bestilling av reseptar.