Søknad om barnehageplass

Søknadsfrist for barnehageplass eller endring, er utvida til 1. mars 2019.

Søknadsskjama finn de på kommunen si heimeside, www.ardal.kommune.no, barnehageplass (Born og familie, skjema A-Å).
 
Dersom de treng rettleiing i samband med søknaden kan de ta kontakt med barnehagen de ynskjer søkje plass i. Kontaktinformasjonen er:
 
Årdalstangen barnehage v/Turid Natvik tlf. 458 79 408
Einehaugen barnehage v/Solveig Hunshammer tlf. 458 79 337
Ve barnehage v/Ine Hillestad Aannevik tlf. 971 81 176
Farnes barnehage v/Reidun Moheim tlf. 458 79 338
Haugane barnehage v/Kirsti Eklund tlf. 458 79 339
Uravgen barnehage v/Anne Gerd Jevnaker tlf. 458 79 340
 
Born som allereie har plass i barnehage treng berre søkje dersom dei ynskjer endring frå nytt barnehageår.