A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Skulestart: No må du klippa hekken

Mandag 20. august startar nytt skuleår på våre barneskuler. Årdal kommune ber huseigarar å klippe hekkane sine slik at fortaua blir trygge for alle barn. 

Kvart einaste år veks busker og hekkar seg større og fortare enn forventa. Kommunen anbefalar huseigarar å klippe jevnlig for å gjera det tryggast mogleg for de minste trafikantene. 

Den enklaste måten å sjekka om hekken har godkjent høgde, er å stå tre meter inne i eigen innkjørsel. Da skal man kunne sjå minst fem meter til kvar side av innkjørselen. Høgaste høgd på hekk eller gjerde skal da være ein halv meter. Enda innkjørselen ut i gang- eller sykkelveg, er reglane mykje strengare. Greiner frå trær må være minst 2,25 meter over fortauet. Over vegen er høgda 4,7 meter, sier reglane.
 
Alle huseigarar har eit ansvar for å sikra at det er tilstrekkelig sikt.

Klyppe hekk.jpg

Kommunen tar kontakt med huseigarar, når forhold som er trafikkfarlige blir oppdaga. Årdal kommune vil senda brev, ringa eller møta opp på døra til vedkommande. Huseigarar får tre veker på å ta seg av situasjonen, hvis ikkje kan kommunen ta jobben sjølv og senda regninga til huseigarane.

Tips ein ven Skriv ut