Rassikring i Årdal kommune

Årdal har siste åri registrert alle rasvollar med grunndata og bileteinformasjon.

Arbeidet vart starta som eit pilotprosjekt frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

Skredsikringsrapport Årdal kommune

Generell rapport fleire områder 1957

Generell rapport (Lysa, Geisdalen, Vollene, Vassbugen) 1977

Generell rapport med bilder 1987

Generell rapport fleire område 2005

Naddvik NGI (1984)