A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Skjemaportal, postliste m.m er ute av drift frå 12.1

Grunna oppgradering av sakarkivsystemet til kommunen, vil fylgjande løysingar vere ute av drift i tida måndag 12.1, tysdag 13.1 og delvis onsdag 14.1.
 

  • Postliste
  • Søknadsportal med elektroniske skjema (barnehage, SFO, musikkskule m.m.)
  • Møteportal for politikarar

Gjeld ikkje søkeportal for ledige stillingar.