A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Administrasjon/Samfunnstryggleik/Skredsikring/Sitlevegen

Sitlevegen

Tekniske data:

 

Tiltaksnavn

 

Sitlevegen

Tiltaksnr

  11

Profiler

Oversikt over profilerProfiler 0-40Profiler 40-90Profiler 90-120Profiler 120-140

Kart

Skredsikring Sitlevegen

Lengde

138 meter

Høgde

3 meter

Byggeår

1998

Føremål

Sikring mot steinsprang

Oppbygging

Skråning på 1:1,5. Stedlige massar, plastra mot fjell

Kostnad

700 000 kr

Tilkomst

1 veg

Bilete

Tilsyn 1Tilsyn 2

 

Tilsyn:

 

Inspeksjon

 

Lett inspeksjon kvart år som omfattar drenering og oppsamling av stein.
Hovudinspeksjon kvart 4. år dvs. 2006 - 2010 - 2014 osv

 

Saksnr

 07/502 (98/528 DL)

 

Geolograpportar:

Rapport 1 (1982)