A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

SFO

SFO

Årdal kommune har innført nytt administrasjonssystem – Visma Flyt Skole for skule og SFO. Dette inneber ny prosedyre for innmelding, endring eller oppseiing av plass i SFO. Søknadsfristen for SFO er 1. februar, og skal gjerast i det nye systemet.

Det er kun dei som ikkje har plass i SFO i dag som skal melde inn no. Dei som allereie har opphald i SFO ligg i systemet og treng ikkje gjera noko med mindre de skal endre på alternativ for opphald eller sei opp plassen. Endringar kan gjerast gjennom heile året.

De vil ikkje lengre finne søknadsskjema under Årdal kommune si heimsida, under skjema A-Å, under S.
Alle kommande 1. klasse elevar, og elevar i 1. til 3. klasse har fått tilsendt brukarrettleiing for dette.