Skulefritidsordning Farnes skule

Dagleg leiar: Hanne Britt Eldegard

Telefon: 40 84 32 70
Sentralbord: 45 87 93 59

Kontoradresse: Parkvegen 5, 6884 Øvre Årdal
Postadresse: Farnes skule, Statsråd Evensensveg 4-6, 6885 Årdalstangen

Epost: Postmottak@ardal.kommune.no
Epost: hbel@ardal.kommune.no

Overordna mål:
Det er vår oppgåve å ta vare på kvart einskild barn og dei evner den einskilde har.

Motto:
Fridom under ansvar, trivsel, tryggleik og omsorg.

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS