Seminar: Garden som leveveg

seminar_lærdal

"Felles landbrukskontor i ÅLA", "Prosjekt sau og utmark i ÅLA" og "Sogn og Fjordane Bondelag" inviterer til seminar i Lærdal 24. og 25. mars for bønder og andre med interesse for matproduksjon. 

Seminaret er i Lærdal kulturhus og går over to innhaldsrike dagar med søkjelys på garden sine ressursar, verdiskaping frå landbruket og framtidig produksjon av mat. Arrangøren oppmodar spesielt unge bønder til å vere med.

Påmeldingsfrist 1. mars 2017.

Informasjon, program og påmelding.