A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Administrasjon/Samfunnstryggleik/Skredsikring/Seimsdalstunnelen - fangnett

Seimsdalstunnelen - fangnett

Tekniske data:

 

Tiltaksnavn

 

Seimsdalstunnelen - fangnett

Tiltaksnr

  6

Profiler

 

Kart

 Fangnett Seimsdaltunnel på Sognekart

Lengde

54 meter

Høgde

4,5 meter

Byggeår

2005

Føremål

Sikring mot steinsprang, sikring i inngang til tilfluktsrom

Oppbygging

4,5 meter høgt, 54 meter langt fanggjerde

Kostnad

800 000 kr

Tilkomst

1 veg

Bilete

Tilsyn 1

 

Tilsyn:

 

Inspeksjon

 

Lett inspeksjon kvart år som omfattar drenering og oppsamling av stein.
Hovudinspeksjon kvart 4. år dvs. 2006 - 2010 - 2014 osv

 

Saksnr

 05/821

 

Geolograpportar:

Notat (mars 2005)

Kort sammendrag (mars 2005)