A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Administrasjon/Samfunnstryggleik/Skredsikring/Seimsdal

Seimsdal

Tekniske data:

 

Tiltaksnavn

 

Seimsdal

Tiltaksnr

  5

Profiler

Oversikt over profilerProfiler 0-235

Kart

 Rasvernevoll Seimsdal

Lengde

235 meter

Høgde

4,5 meter

Byggeår

1979

Føremål

Sikring mot flaum, snø og steinskred

Oppbygging

Jordskråning 1:1,5 bakkant, 1:2 framkant

Kostnad

 

Tilkomst

2 vegar

Bilete

Tilsyn 1Tilsyn 2

 

Tilsyn:

 

Inspeksjon

 

Lett inspeksjon kvart år som omfattar drenering og oppsamling av stein.
Hovudinspeksjon kvart 4. år dvs. 2006 - 2010 - 2014 osv

 

Saksnr

 07/497

 

Geolograpportar:

 

Rapport 1 (1978)

Rapport 2 (1964)

Rapport 3 (1979)

Rapport 4 (1974)