Ruteendringar frå 21. august

I samband med ny ruteperiode frå 21. august er det gjort enkelte endringar i rutetilbodet.

Sjekk om det er endringar for di reise her på kringom.no.

Ruteopplysning får du på kringom.no eller telefon 177.

Treng du nye utskrifter av tabellar kan dette tingast på telefon 177.
logo kringom.png