A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Bustad og eigedom/VAR/Renovasjon

Renovasjon

Kommunen har eige forbrenningsanlegg for restavfall. Dette anlegget ligg i "Geithus" mellom Årdalstangen og Øvre Årdal.

  • 1

Årdal kommune har ein avtale med Sunde Resirk AS om at privatpersonar kan levere gratis sortert avfall til anlegget i Utladalen.

Innbyggarane kan kostnadsfritt levere brennbart restavfall til dette anlegget.

I tillegg er det kommunal innsamlingsordning for restavfall og papiravfall etter faste dagar. Restavfall vert henta ein dag i veka og papiravfall vert henta ein dag i månaden.

Renovatøren 2019 er kommunen sin bosskalendar og du får her full oversikt på når boset vert henta, kva som kan leverast og kvar du kan levere sjølv.


Handlingsplan renovasjon 2017-2020

Opningstider Geithus

Sunde resirk
 
På forbreningsanlegget ligg òg kommunen sitt mottak av farleg avfall (spesialavfall).

Kvar du skal levere avfallet ditt og korleis du sorterer fin du her.

Tips ein ven Skriv ut