A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Regulering - utbyggingsavtale

I samsvar med § 17-4 i plan- og bygningslova er framlegg til utbyggingsavtale for detaljreguleringsplan Jens Davidsons veg og Verksvegen (Planid.: 1424-20150001) mellom Årdal kommune og Handelsbygg 5 AS lagt ut til offentleg ettersyn. 

Merknader kan sendast til Årdal kommune innan 30. desember 2016.

Årdal kommune, Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen eller postmottak@ardal.kommune.no