Redusert bemanning ved NAV Årdal

Nav Årdal deltek på jobbmesse 4. februar.
Det blir derfor redusert bemanning på Nav denne dagen.