Pressemelding!

Rekordtildeling til Norsk kulturarv!

Foto 1 - Steinar Grønn

Stiftelsen Norsk Kulturarv har motteke NOK 6.5 millionar til fordeling på sine aksjonar. Stiftelsen Norsk Kulturarv har ein visjon som er "vern gjennom bruk", aktiv bruk er ein viktig premiss for ein levande og mangfoldig kulturarv. "Ta et tak 2019/20" er ein todelt aksjon. Det vert køyrt ein tradisjonell "Ta et tak" aksjon på dei same kriteriar som før. Samstundes lanserar dei "Uthus i nord".

Har du ein gamal bygning du lurar på om kjem under desse kriteriar, les gjennom DETTE vedlegget og søk.