A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Politiske møter 28. og 30. november

Tysdag 28. november er det møte i formannskapet og torsdag 30. november er det møte i kommunestyret.
Begge møta startar kl. 12.00 i kommunestyresalen.

Formannskapet skal mellom anna handsame framlegg til budsjett 2018, økonomi- og handlingsplan 2018-2021. 

Sakliste formannskapet:

127/17 Godkjenning og signering av møteprotokoll
128/17 Referatsaker
129/17 Delegerte skjenke/serveringssaker
130/17 Status busetjing av flyktningar november 2017
131/17 Økonomi og handlingsplan 2018-2021 og budsjett 2018

Fullstendig oversikt på sakene med vedlegg er lagt i møtekalendaren.

 

Kommunestyret skal ha fylgjande saker til handsaming:

070/17 Godkjenning og signering av møteprotokoll
071/17 Referatsak
072/17 Detaljreguleringsplan Storevegen 26/28 samt Fridtjof Nansensveg 1
073/17 Økonomisk rapportering - kvartalsrapport pr 30. september
074/17 Kommuneplan for Årdal kommune - Samfunnsdelen
075/17 Søknad om reduksjon av frikjøp av P-plassar i samband med ombygging
076/17 Vurdering av auka kjeldesortering
077/17 Status busetjing av flyktningar november 2017
078/17 Strategisk næringsplan - handlingsplan 2018

Fullstendig oversikt på kommunestyret sine saker med vedlegg.