A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

PC-spel i biblioteket

No kan du spele PC-spel i biblioteket.

Vi har kjøpt inn 3 spel:

 

 1670NFSSU 2  Need for speed: Shift2

GN 6A 0044TO  LEGO: Pirates of the Caribbean

 1676SWL 3  LEGO: Star Wars III

Spela låner du i skranken, og du kan bruke dei på dei nye pc-ane i ungdomsdelen av biblioteket.

Spela er kun til bruk i biblioteket. Dei kan ikkje lånast med heim.